weorð

weird is worth it

Pagkagising

Pagkagising habang ang wisyo’y lumilipad pa

yamot ang kalaswaang ninanamnam ng katawan.

Pinag-iisipang kasalanan ba o hindi ang paghanga

sa mga sinag na pumapaso sa mga hapo ng mga binti

at pagkayod ng mga bisig laban sa mga yupi ng sahig.

Ulit-uli’y mamimili. Mabubuhay ba o magkukubli.

Ang mga buno ng di pagsang-ayon sa mga plano

Bakit diyan dumapo ang init, ang libog, ang hapdi

Bakit doon kung saan ni anino ko’y di makalapag

ang aliw, ang sarap ni bahagya ay di nabawasan?

Nagbibilang. Ilang bituin? Ilang damit? Ilang letra

upang sa pagkalunod ay di mapabilang

sa madlang ordinaryo- arbitrayo – nasawi o nagtagumpay?

Di kaya’y sa pagbilang dapat nang tuldukan, sumuong

sa yungib ng pagkabulag?

tumuka na parang isang peskador

naghuhukay para may kainin, ma-itala, maisuot.

Sa pagbabadya ng panahon at sa walang hanggang pag-iisip

buhay ba’y maaaring pumirmi?

Ulit-uli’y magsisikap hawiin ang bukas

Kapalarang pilit isinaklob sa mumunting mga kamay.

Ito ang lupon ng dyos-dyosang pagkabuhay

naaalala, maaalala, at nag-aalala.

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: